با استفاده از ابزار زیر و وارد کردن پارامتر های قد و وزن میتوانید BMI خود را محاسبه کرده و تحلیل آن را مشاهده نمایید.

 

ft
in
lbs
cm
kg