19فوریه/18

بیماری های قلبی – عروقی و سکته های قلبی و مغزی: اولین علت مرگ در دنیا قسمت سوم: عواملی که خطر ابتلا به فشار خون را افزایش می دهند

در دو شماره گذشته از مجله سیب به فشار خون به عنوان یکی از مهم ترین دلایل بروز بیماری های قلبی – عروقی و سکته های قلبی و مغزی اشاره کردیم. دربیشتر…