(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Sunday, 7 March , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

ترکیب شیر مادر

ترکیب شیر مادر حاوی ۶۰ ٪ پروتئین آب پنیر و ۴۰٪ کازئین است. اسید آمینه تورین و سیستئین در شیر انسان  در مقایسه با شیر گاو بیشتر است. این دو اسید آمینه برای نوزادان نارس ضروری است. اسید جرب ضروری لینولئیک در شیر مادر ۴٪ است، در حالیکه در شیر گاو ۱٪ است.

آنزیم لیپاز در شیر انسان ترشح می شود که سبب هیرولیز چربی می شود و هضم و جذب چربی از شیر انسان بیشتر است در مقایسه با شیر گاو. ویتامین A و E به میزان کافی در شیر مادر موجود است. ۵۰ ٪ آهن در شیر انسان جذب می شود، در حالیکه کمتر از ۱٪ آهن شیر گاو جذب می شود.

ترکیب شیر انسان در مقابل شیر گاو حاوی سه برابر کلسیم و شش برابر فسفر و دو برابر فلوراید است. از طرفی غلظت سدیم و پتاسیم در شیر انسان یک سوم شیر گاو است، از این رو بار املاح کلیوی کمتری دارد و به کلیه نوزاد صدمه نمی زند.

به طور کلی شیر گاو اصلاح نشده، تا قبل از ۱ سالگی برای نوزاد توصیه نمی شود.

ترکیب شیر مادر

در مقالات سال گذشته اشاره کرديم که شير مادر بهترين غذا براي تغذيه شيرخوار است، به دلیل ترکیب ...