(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Sunday, 7 March , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

تغذیه نوزادان

رشد نوزاد پس از تولد تحت تاثیر ژنتیک و تغذیه قرار میگیرد. تغذیه نوزادان یا از شیر مادر بوده یا از فرمولاسیون نوزادی استاندارد بر اساس شیر گاو یا محصولات سویا می باشد. بسیاری از مادران نیز ترکیبی از شیر پستان و فرمولاسیون را به نوزاد می دهند.
وزن نوزاد در ۴ تا ۶ ماهگی دو برابر و در سن ۱ سالگی سه برابر می شود. قد نوزاد در سال اول زندگی ۵۰٪افزایش می یابد و ظرف ۴ سال دو برابر می شود.
اگر نوزاد وزن اضافه نکند یا وزن از دست بدهد، باید از نظر سوء تغذیه و بیماری بررسی شود. و اگر اضافه شدن وزن نوزاد با سرعتی بیشتر از رشد قد میش برود ، باید غلظت فرمولا و مقدار فرمولا بررسی شود.

شیردهی به نوزادان دو قلو و چند قلو

تغذیه نوزادان چند قلو امکان شیردهی به نوزادان دو قلو و چند قلو با شیر مادر اکثرا شگفت انگیز ...