(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Wednesday, 14 April , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

جراحی لاپاروسکوپی

جراحی لاپاروسکوپی یک سلاح در جراحی های کم تهاجم minimally acces surgery است. با استفاده از سیستم های پیشرفته تصویر برداری جراح قادر خواهد بود برای رسیدن به محل جراحی، حداقل آسیب را ایجاد کند. در لاپاروسکومی به جای باز کردن کامل شکم، از طریق یک یا چند برش اطراف ناف وارد محوطه شکم می شوند.

تعبیه بالون داخل معده ای ( Intragastric Balloon ) روشی موثر در کاهش وزن

کاهش وزن یک آرزوی بزرگ برای بسیاری از افراد در جامعه است که با چاقی دست و پنجه ...