(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Friday, 26 February , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

داروی وارفارین

از جمله داروهای ضد انعقاد وارفارین است. در مصرف وارفارین ارزیابی و کنترل INR ضروری است‌ بعضی غذا و داروها با داروی وارفارین تداخل دارد‌.

بیمارانی که در معرض بالای خطر تشکیل لخته قرار دارند، به منظور جلوگیری از ترومبوز روی داروی ضد لخته قرار می دهند. عوامل خطر ساز تشکیل لخته، مثل؛ سن بالای ۴۰ سال، عدم تحرک به مدت طولانی، سابقه سکته، سابقه قبلی آمبولی، سرطان و شیمی درمانی، جراحی های متعدد شکم و اندام تحتانی، شکستگی ران و لگن، نارسایی احتقانی قلب، سکته مغزی، چاقی و استفاده دوز بالای هورمون استروژن است.

مصرف داروی وارفارین در خانم باردار ممنوع است.

خواص زنجبیل

یک گیاه گرمسیری است که دارای گل های بنفش سبز و ساقه زیرزمینی معطر (به نام ریزوم) است. ...