مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

سلامت الکترونیک

سلامت و پزشکی از راه دور – قسمت سوم

در مقاله های گذشته سلامت پزشکی از راه دور به تعریف مفاهیم پزشکی از راه دور و سلامتی ...