مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

سیاه سرفه

سیاه سرفه بیماری عفونی دستگاه تنفسی است که عامل میکروبی دارد و با سرفه های قطاری پشت هم که منتهی به استفراغ می شود، تشخیص داده می شود. در نوزادان که سیستم ایمنی هنوز کامل نیست و کودکان که ضعف ایمنی دارند شایع است. در اکثر کشورها واکسیناسیون ۳ دوز اول تا ۶ ماهگی برعلیه سیاه سرفه رایج است.

واکسیناسیون بزرگسالان – قسمت دوم

در بخش اول مربوط به واکسیناسیون در افراد بزرگسال، به علل نیاز به واکسیناسیون و همچنین انحصاراً به ...