(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Wednesday, 3 March , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

سیفلیس

سیفلیس از دسته بیماری های مقاربتی است. هر نوع زخم ناحیه تناسلی را باید از نظر این بیماری بررسی کرد و پزشکان به ویژه در جمعیت مبتلایان به ایدز باید سیفیلیس را در نظر داشته باشند. یکی راه های بررسی سیفیلیس تست VDRL است.

بیماری های مقاربتی – قسمت دوم

بیماری های مقاربتی - (STDs (Sexually Transmitted Diseases بیماری های مقاربتی به عفونت یا بیماری هایی گفته می شود ...