مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

شریک جنسی

تیتر اول: احساس اقیانوسی | تیتر دوم: رنج، زاییده ذهن است

گفتار پیش رو، برداشتی آزاد و تجربی از آموزش های اکهارت تول در کتاب "نیروی حال (Power of ...