(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Friday, 5 March , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

فاویلاویر

داروی فاویپیراویر به نام های آویگان یا فاویلاویر، داروی ضد ویروس محصول کشور ژاپن است. که در دوره کرونا از اثر بخشی این دارو در طی مراحلی از کرونا بحث شد.

دکتر طبرسی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی،  بیان کرد که این دارو در بیماران با شرایط حاد و تنگی نفس شدید و افت شدید سطح اکسیژن خون و بستری در بیمارستان کاربرد دارد. لذا افرادی که مبتلا به کووید ۱۹ می شوند و شرایط مناسبی دارند و در منزل تحت درمان و استراحت هستند، لزوم به مصرف این دارو نیست.

داروهای موثر در درمان ویروس کرونا

پیشرفت های درمانی در درمان بیماری ویروس کرونا تلاش برای ساخت داروهای موثر در درمان ویروس کرونا از زمان ...