(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Wednesday, 14 April , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

لوله آندوسکوپ

لوله آندوسکوپ لوله ای است که در انتهای آن دوربین تعبیه شده است و از طریق ورودی های طبیعی بدن مثل؛ واژن، مقعد، دهان، بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

در ابتدا برای انتقال نور از فیبرهای جامد کوارتز استفاده می شد که اندوسکوپی rigid نامیده می شد. ولی با کشف فیبرهای نازک کوارتز اندوسکوپی منعطف پدید آمد. با وجود لوله های منعطف، آندوسکوپی از وسیله تشخیصی به درمانی تبدیل شد. امروزه از آندوسکوپ برای جراحی دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی استفاده می شود.

تعبیه بالون داخل معده ای ( Intragastric Balloon ) روشی موثر در کاهش وزن

کاهش وزن یک آرزوی بزرگ برای بسیاری از افراد در جامعه است که با چاقی دست و پنجه ...