مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

محیط زیست

در فرهنگ لغت فارسی محیط به معنی خطی که دورتا دور سطحی را احاطه می کند و جای زندگی آدمی و موجودات زنده تعریف شده است.

همچنین زیست به معنی زندگی و حیات تعریف شده است.

پس محیط زیست در کنار هم یعنی محل زندگی آدمی که با موجودات زنده دیگر طبیعت از تک سلولی تا حیوانات و گیاهان در ارتباط است و آسیب هر یک بر دیگری اثرگذار می باشد. به قول شاعر؛

 

چو عضوی به درد آورد روزگار،

دگر عضوها را نماند قرار.

بروز بیماری های جدید با انهدام زیستگاه های طبیعی و حیات وحش

انهدام زیستگاه های طبیعی، حیات وحش را ملزم به ورود به محیط زیست انسان می کند و موجب ...