(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Thursday, 24 June , 2021
ردیاب واکسن کرونا
مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

کروموزوم

ماده توارثی در هسته سلول را کروموزوم می گویند و به چندین سطح از پیچ خوردگی و تاشدگی دو رشته DNA گویند. در زیر میکروسکوپ نوری ۴۶ جفت کروموزوم در سلول بدن انسان مشاهده می شود. این کروموزوم ها حاوی کدهای ژن هستند که ماهیت ژنتیک هر فرد را مشخص می کنند.

هر آنچه در مورد سقط ناخواسته جنین نمی دانید ( قسمت اول )

سقط جنین از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز پزشکی زنان است. کشور های مختلف جهان قوانین متفاوتی ...