مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

یوگا

یوگا حرکات ورزشی است که شامل جنبش و تمرکز و کنترل تنفس می باشد و به دو شاخه کلی تقسیم می شود؛ هاتا یوگا و راجا یوگا.
هاتا شامل تمرینات جسمی و راجا شامل تمرینات تنفسی و تمرکزی است.
این ورزش در بهبود استرس و مشکلات روحی بسیار موثر بوده است و کلمه ای سانسکریتی است به معنی اتحاد، یعنی هماهنگی بین جسم و روح. تاریخ نویسان معتقدند تاریخچه پیدایش این ورزش به شمال هند بر می گردد.
در ایران در سال ۱۳۴۶ اولین آموزشگاه آن تاسیس شد و در سال ۷۵-۱۳۷۴ به طور رسمی زیر نظر تربیت بدنی به عنوان ورزش همگانی شروع به فعالیت کرد.

یوگا و تاثیرات آن

یوگا چیست؟ (بخش اول) در این مقاله به معرفی یوگا و تاثیرات آن می پردازیم. یوگا تنها رشته مقدسی ...