(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Sunday, 11 April , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads

شاخص توده بدنی BMI

با استفاده از ابزار زیر با وارد کردن پارامترهای قد و وزن می توانید شاخص توده بدنی BMI خود را محاسبه کرده و تحلیل آن را مشاهده نمایید. برای داشتن یک رژیم غذایی عالی و کنترل وزن به مقالات پزشکی و سلامتی مجله سیب در دسته رژیم و تغذیه مراجعه نمایید.

 

ft
in
lbs
cm
kg