امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
سیب مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads

سفارش تبلیغات

* تمامی قیمت ها به تومان می باشد.

نام پلن
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه 30 روز
پکیج اضافی

A
هدر تمامی صفحات
468×60
2.5 میلیون
4 میلیون

B
صفحه اصلی ستون کناری
250×300
سه باکس اول 1.8 میلیون بقیه باکس ها 1.3 میلیون
سه باکس اول 3 میلیون بقیه باکس ها 2 میلیون

C
صفحه اصلی زیر دسته بندی ها
468×60
میلیون 1.3
2 میلیون

Advertising

Magazine Advertising

Every month we distribute 10k magazines in southern California. We offer monthly and six month packages. Our clients who purchased our six-month contract will get additional free of charge social Media Advertising. Please contact us for our recent price list.

Social Media Advertising

Health is a top concerns among Americans. Today, interactive digital experiences are changing the way consumers relate to healthcare services. Considering one in 20 online searches is now health-related, you need on-line exposure. our social media advertising services  will help you generate immediate results.

We connect you to thousands of people who could use your services. Our social media advertising solution will help you generate more followers, engagement, and website traffic.  We will:

  • Target advertisement to people based on their interests, ages, location, income levels and much more.
  • Design your professional advertisement for Seeb magazine monthly issue, website, and social media posts.
  • Place your advertisement with a link to your homepage on our website with more than 3000 unique visitors per week.
  • Match your advertisement with an article related to your specialty.
  • Share your advertisement regularly in high traffic time on our social media platforms and other local community pages and Facebook groups with more than 40k members.