دندانپزشکی | صفحه 3 از 3 | مجله سیب

+1 (949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Wednesday, 19 January , 2022
مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads

دندانپزشکی

دندانپزشکی: دندان عقل

  دندان عقل چیست؟ دندان عقل به سومین دندان آسیای بزرگ اطلاق می گردد. این دندان كمی دیرتر از ...