مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads

دندانپزشکی

سرطان دهان

سرطان دهان جزو سرطان هاي شايع قرار نمي گيرد زيرا تنها حدود 3 % کل سرطان هايي را که هر ساله ...

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان   یکی از مهمترین مراحل تکامل و رشد نوزادان و کودکان رویش دندانهای آنهاست.  نخستین دندانهای کودک یا ...

جرم گیری دندانها

یکی از رایج ترین سوالات دندانپزشکی در میان مردم، ضرورت انجام جرم گیری دندانهاست. از سوی دیگر، حتی ...