مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads

دندانپزشکی

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی کودکان   یکی از مهمترین مراحل تکامل و رشد نوزادان و کودکان رویش دندانهای آنهاست.  نخستین دندانهای کودک یا ...

جرم گیری دندانها

یکی از رایج ترین سوالات دندانپزشکی در میان مردم، ضرورت انجام جرم گیری دندانهاست. از سوی دیگر، حتی ...