روانشناسی | صفحه 4 از 4 | مجله سیب

+1 (949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Tuesday, 18 January , 2022
مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads

روانشناسی

عوامل موثر بر شروع یا پیشرفت بیماری افسردگی

افسردگی بیماری ناتوان کننده ای است که هم جسم و هم روان فرد را درگیر می نماید. علائم ...

بیماری وسواس

  بسیاری از ما دارای وسواس در زمینه های مختلف می باشیم. اما در بعضی از افراد، نوع و ...

رابطه میان رقص و سلامتی

رقص برای هزاران سال بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم همه ملل بوده که با اهداف متفاوتی ...

افسردگی واقعی و علایم آن

بسیاری از مردم تعریف واقعی افسردگی را نمی دانند. مردم به عنوان یک واژه رایج، افسردگی را معادل ...