مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads

مسابقه آنلاین

برندگان مسابقه مجله شماره قبل ( 20 ) : سحر خوشاب، سپهر ناد علی زاده، احمد دارشوری و مریم بیگی

با جواب دادن به شش سوال از هشت سوال آزمون، مشخصات شما در لیست قرعه کشی برای چهار کارت هدیه بیست و پنج دلاری قرار می گیرد.

.You must answer eighth questions correctly to be eligible for the prize drawing

شما باید متن وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید
شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید