مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

روابط عاطفی

باج  گیری عاطفی

چقدر جملات زیر به گوش همه ما آشناست. جملاتي که با ايجاد "ترس از دست دادن"، "احساس گناه" ...