مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

سوختگی

سوختگی در دو نوع حرارتی و الکتریکی است. سوختگی حرارتی ناشی از شعله و حرارت مستقیم است.
سرد کردن زخم آن با آب در درجه حرارت ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد یکی از مواردی است که حتما از صحنه حادثه باید آغاز شود.
سوختگی الکتریکی اگر ناشی از جریان الکتریکی مستقیم باشد، سبب پرتاب شدن قربانی و اسپاسم ناگهانی عضلات می شود و تروما شدید به بیمار وارد می شود. اگر ناشی از جریان متناوب الکتریسیته باشد، اسپاسم های عضلانی متناوب ایجاد می کند و اجازه جدا شدن قربانی از منبع الکتریکی را نمی دهد.
اولین اقدام در برخورد با بیمار برق گرفته، قطع جریان برق است

ایمنی در کودکان

پیش از تولد کودک جدید در یک خانواده، بیشتر دغدغه والدین متوجه تهیه وسایل مناسب و زیبا و ...