(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Tuesday, 1 December , 2020

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

شیردهی به نوزادان

شیردهی به نوزادان یا تغذیه انحصاری با شیر مادر برای ۶ ماه اول زندگی بهترین روش تغذیه است. تغذیه با شیر مادر نوزاد را از عفونت های روده معده ای و سایر عفونت ها حفظ می کند و مرگ و میر کودکان را کاهش می دهد.

در افرادی که با شیر مادر تغذیه شده اند، سطح پروتئین CRP که نشانه زیستی التهاب و روی از پیش بینی کننده های افزایش ریسک بیماری متابولیک در بزرگسالی است، به میزان قابل توجهی پایین تر است.

شیردهی به نوزادان دو قلو و چند قلو

تغذیه نوزادان چند قلو امکان شیردهی به نوزادان دو قلو و چند قلو با شیر مادر اکثرا شگفت انگیز ...