(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Wednesday, 3 March , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

مسمومیت

مصرف زیاد هر ماده شیمیایی می تواند منجر به مسمومیت شود. مسمومیت می تواند از طریق خوراکی، استنشاقی، تماس پوستی یا مخاطی رخ دهد. اغلب مسمومیت ها به شکل خوراکی روی می دهد.

نکاتی برای نگهداری برنج پخته در یخچال یا فریزر

برنج یکی از غذاهای اصلی تمام مردم جهان و به خصوص ایران است. در اغلب موارد ممکن است ...

ایمنی در کودکان

پیش از تولد کودک جدید در یک خانواده، بیشتر دغدغه والدین متوجه تهیه وسایل مناسب و زیبا و ...