مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

مسمومیت

مصرف زیاد هر ماده شیمیایی می تواند منجر به مسمومیت شود. مسمومیت می تواند از طریق خوراکی، استنشاقی، تماس پوستی یا مخاطی رخ دهد. اغلب مسمومیت ها به شکل خوراکی روی می دهد.

ایمنی در کودکان

پیش از تولد کودک جدید در یک خانواده، بیشتر دغدغه والدین متوجه تهیه وسایل مناسب و زیبا و ...