مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

کرونا ویروس

بروز بیماری های جدید با انهدام زیستگاه های طبیعی و حیات وحش

انهدام زیستگاه های طبیعی، حیات وحش را ملزم به ورود به محیط زیست انسان می کند و موجب ...