(949) 536-5799

The First Persian Medical Magazine by Healthcare Professionals In North America

Today Friday, 26 February , 2021

ردیاب واکسن کرونا

مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads
دانشنامه :

سوخت سلولی

سوخت سلولی، متابولیسم یا سوخت و ساز بدن یک سری فرآیندهای بیو شیمیایی هستند که برای تامین انرژی در بدن هر موجود زنده ای انجام می شود و شامل آنابولیسم و کاتابولیسم است. طی آنابولیسم انرژی به شکل ATP بسته انرژی مورد استفاده فعالین بدن، ذخیره می شود و طی کاتابولیسم انرژی آزاد می شود. وزن بدن ماحصل تفاوت آنابولیسم و کاتابولیسم است. و چاقی ناشی از ذخیره انرژی زیاد از حد بی شکل بافت چربی است. البته گاهی چاقی بدن ناشی از اختلالات هورمونی است. که روی متابولیسم اثر می گذارد‌.

رژیم کتوژنیک – قسمت اول

‌رژیم کتوژنیک یکی از رژیم‌های پرطرفدار است که توسط بسیاری از متخصص‌های تغذیه توصیه می‌شود. در این مطلب ...