مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا
ads

دسته بندی نشده

آیا مراجعه به دندانپزشک در دوران ویروس کرونا بی خطر است؟

بسیاری از بیماران در حال حاضر به خاطر پاندمیک ویروس کرونا نگران سلامتی خود در مراجعه به مطب ...

سندروم پیش از قاعدگی – قسمت اول

شیوع بالای سندروم پیش از قاعدگی آیا هرگز یک تا دو هفته قبل از شروع قاعدگی علائمی همچون ...

بیماری های قلبی – عروقی و سکته های قلبی و مغزی (اولین علت مرگ در دنیا)

قسمت نهم: بیماری های عروق محیطی(۱) Peripheral Vascular Disease در ادامه مقالات بیماری های قلبی، در این شماره به بیماری ...

تغذیه در شش ماه اول زندگی

تغذیه در شش ماه اول زندگی پس از هوای تنفسی، غذا مهمترین نیاز نوزاد در بدو تولد می باشد. ...

بیماری های قلبی – عروقی و سکته های قلبی و مغزی، اولین علت مرگ در دنیا

بیماری های قلبی – عروقی و سکته های قلبی و مغزی: اولین علت مرگ در دنیا قسمت چهارم: حمله ...